Fler migrantarbetare från Asien lämnar sina hemländer

Lyssna: Migration från Asien ökar

Efter pandemin har den arbetsrelaterade migrationen från Asien återigen tagit fart, visar siffror från den Asiatiska utvecklingsbanken.