Apec-länderna oroade över hot mot fred och instabilitet i världen

Lyssna: Apec -Hot mot fred och stabilitet LÖR FRISTÅENDE

I slutdokument för mötet är det tydligt att APEC-länderna har motsatta åsikter om Rysslands invasion av Ukraina.