Stopp på tunnelbanans gröna linje – ordningsstörning

Stopp mitt i rusningstrafiken