Klimatförändringarna riskerar utplåna Tuvalu – planerar att överleva i metaversum

Öriket Tuvalu är hårt drabbat av klimatförändringarna och därför tänker landet skapa en virtuell version där kulturen men även fysiska landmärken bevaras.