Höjda fjärrvärmepriser – ”går direkt ut på de boende”

Lyssna: Fjärrvärmepriser APP

Den enskilt största orsaken till prishöjningarna är fjärrvärmebolagens kraftigt ökade bränslekostnader.