Fängelsedömda unga män har ofta en diagnos

300 fängelsedömda män mellan 18–25 år ingått i studien.