Trots minskad förbrukning – reell risk att elen stängs av i Skåne

Lyssna: elförbrukning

Elen kan komma att stängas av under korta perioder i vinter.