SD får stort inflytande på EU-politiken

Sverigedemokraterna kommer att ha fullt inflytande i många EU-lagstiftningsprocesser, visar dokument som styr de fyra samarbetspartiernas process som Altinget tagit del av. Det gäller även lagstiftningsprocesser som ligger delvis utanför Tidöavtalets områden.