Kostnaden för kultur ökade kraftigt

De offentliga utgifterna för kultur fortsatte att öka under 2021. Framförallt beror ökningen på extra insatser under pandemin.