Utveckling av grossistpriser gladde Wall Street

De ledande indexen på New York-börsen steg på tisdagen sedan ny statistik visat att stegringen av grossistpriserna i USA mildrades under oktober – ännu ett tecken på minskat inflationstryck på den amerikanska ekonomin.