Samarbete ska öppna för EU-medlemskap

Albanien och Nordmakedonien började i juli förhandla om medlemskap i EU. För att öka chanserna till medlemskap i unionen har de två länderna börjat samarbeta.