Lagförslag: Vaccinmotståndare kan straffas om de bär Davidsstjärna

Justitieministern säger att lagskärpningen behövs för att varje förminskning av förintelsen.

Lyssna: APP: Österrike skärper Förintelselag DE

Regeringen vill skärpa den lag som förbjuder uttryck och ageranden som förminskar Förintelsen.