Kronofogden utmäter mer på distans

Myndigheternas jakt på kriminellas tillgångar fortsätter. En regeländring har gjort att Kronofogden fått större möjligheter att utmäta egendom med polisens hjälp utan att vara på plats.