Två svenska vinnare på IBM:s partnergala

Två av 13 priser landade i Sverige när IBM höll sin nordeuropeiska partnergala i Amsterdam.