Präst begravde maken och hade sex med änkan

Först begravde prästen församlingsmedlemmen – sedan hade han sex med änkan.

Nu straffar domkapitlet i Lund prästen för ett ”närmast gränslöst” beteende. Prästen får behålla kragen men tilldelas en prövotid på tre år för sitt agerande.