Juristkommissionen varnar för grundlagsändring

Yttrandefriheten kommer allvarligt begränsas om riksdagen röstar igenom lagförslaget om utlandsspioneri på onsdagen, varnar Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen i ett upprop.