Diabetessjuka får inte den vård de behöver

”Riskerar att leda till lidande och onödiga kostnader.”