Debatt i Lund 19.00: Svensk energiförsörjning – en kraftmätning

Se den direktsända debatten här.