Uppgifter: Kvinnlig självmordsbombare bakom attentatet på gågatan

Poliser på platsen har genomfört tekniska undersökningar.

Lyssna: Självmordsbombare APP

Ännu har ingen grupp tagit på sig attentatet.