Tar du dig hem om krisen kommer?

Du har förberett dig. Du har vatten, du har konserver och gasolkök hemma. Men vet du hur du ska komma hem?