Stort behov av frivilliga om Sverige dras in i krig

Kent Palm är ordförande för den frivilliga resursgruppen i Gränna. Längre bak står kassören Anders Larsson.

Lyssna: Fler frivilliga behövs till civila försvaret

En utredning slår fast att insatser från över 11 000 frivilliga kan behövas.