Högsta instans tvärvänder – klartecken för villakvarter på omtvistad åkermark

Markägaren: Trodde inte det skulle hända i vår livstid.