Biden träffar Japans och Sydkoreas ledare

USA:s president Joe Biden möter Japans och Sydkoreas ledare. Syftet är att samordna de tre ländernas svar på Nordkoreas robottester och befarade kärnvapenprov.