Disney inför anställningsstopp

Även jobbresor som inte är nödvändiga förbjuds.