Aborterna sänke för Republikanerna.

Kan engagemanget hjälpa Joe Biden till omval 2024?