Sverige når inte klimatmålen: ”Ska ändå försöka”

Lyssna: APP Romina Pourmokthari

Utsläppen av koldioxid ökar med tio procent.