Planer på fler laddplatser till elbilar

”Vi vill främja marknaden för laddstolpar”.