Misstanken: Ryske mullvaden kopierade Säpo-ledningens mappar och filer

Den spionmisstänkte Peyman Kia kom till Säkerhetspolisen som aspirant men fick snart en tjänst som stabshandläggare åt Säpos högsta ledning.

Där misstänks han ha kopierat en av myndighetsledningens gemensamma mappar med samtliga filer och undermappar. 

Han fick också tillgång till en fullständig personallista för hela Säpo – det framkommer i förhör med Säpos egen säkerhetsskyddschef.