Inträngda i två kittlar – tecken på ”rysk kollaps”

Den ryska reträtten från Cherson är ”okontrollerad” – och kan innebära ett större nederlag för Moskva än man först trodde, enligt överstelöjtnant Joakim Paasikivi.

Han tror att det kan få stora konsekvenser – även i Kreml.  

– Det kan göra att den ryska kollapsen går fortare, säger Joakim Paasikivi i SVT:s ”Morgonstudion”