Github släpper verktyg för att koda med rösten

Ska göra programmering mer tillgängligt för fler personer.