Exsitecs senaste beslut hittas i Malmö

Konsultbolaget Exsitec köper den Malmöbaserade beslutsstödsspecialisten Vimur.