Eva gav sin son livet tillbaka – donerade njure

Eva Zacco märker idag inte av att hon saknar en njure.

Lyssna: Eva Zacco donerade en av sina njurar

En fjärdedel av njurtransplantationerna i Gävleborg sker med levande donator.