Energieffektiva fastigheter guldkorn för kommunerna

Nämndordförande Lotte Melin (C) och förvaltningschef Mathias Karlsson i Osby kommun som tagit ett helhetsgrepp om sina fastigheter.

Lyssna: Energieffektiviseringar ME APP

Men de stora besparingarna finns i ett mer långsiktigt underhåll av kommunala fastigheter, enligt expert.