”Välj bilen. Det är regeringens budskap till skånska pendlare.”

Skåne är inte Norrland. Här finns kollektivtrafik.