Svensk domstol kan pröva Lundinåtal

Svensk domstol har rätt att pröva åtalet mot Lundintoppen Alex Schneiter, konstaterar Högsta domstolen i en dom.