PTS: Allvarliga säkerhetsbrister hos Telenor

Enligt Post- och telestyrelsen har mobiloperatören Telenor brustit i säkerhetsprövningen av personal. Bristerna bedöms så allvarliga att de utgjort ett hot mot rikets säkerhet, rapporterar Dagens Nyheter.