Pandemin har försämrat systemadministratörernas arbete

Forskarrapport slår fast att yrkesrollen påverkats negativt.