Facket är ingen vanlig klubb.

Inte självklart att Transport ska få utesluta SD-politikern.