Varning för verktyg som skannar efter URL:er

Gör privata dokument tillgängliga och sökbara.