Trots ökade anslag – fullbelagt i flera år framöver

Lyssna: Rättsväsendets budget ME ons APP

Pengarna till Kriminalvården ska öka rejält kommande år.