Sänkta utsikter för Volvo Cars kreditbetyg

Volvo Cars får nöja sig med en tydlig riskstämpel från ratinginstitutet Moody’s Investors Service på sina obligationer ett tag till.