River kontraktet i Lyxfällan: ”Extremt ovanligt”

”Inte intresserade av att uppfylla er del”