Nu ska lurade konsumenter bli ersatta av banken

Marcus Isgren, ordförande hos Allmänna reklamationsnämnden

Lyssna: Telefonbedrägeri ARN APP NY

”I åtta av nio fall vi prövat så är banken skyldig att ersätta konsumenten.”