Kulturskolan får mindre pengar: Kan behöva pausa aktiviteter

Lena Karsikas tror att det minskade statliga anslaget kan komma att påverka kulturskolans verksamhet.

Lyssna: Kulturskolan

Det statliga anslaget till kulturskolor halveras.