Konsumtionen sjunker svagt

Konsumtionen i Sverige minskade med 0,1 procent i september jämfört med månaden före, enligt säsongsrensad statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).