Försvunnen 1600-talsbok tillbaka i Sverige

För flera årtionden sedan – oklart exakt när – försvann en värdefull 1600-talsbok från Stockholms universitetsbibliotek. Nu är den hemma igen, sedan den återfunnits på en auktion i New York.