SVK ångrar avbruten upphandling av elreserv

Affärsverket Svenska Kraftnät (SVK) avstod från att köpa upp en extra effektreserv i södra Sverige, trots att både behov och möjlighet fanns, rapporterar P1-programmet Kaliber.