”Religiösa och kulturella ledare måste ta den existentiella diskussionen.”

Fortfarande känner många osäkerhet, av religiösa skäl.