”Region Skåne skapar en outhärdlig etisk stress hos läkare och annan vårdpersonal.”

Naomi Clyne, överläkare, tidigare verksamhetschef vid SUS .