Kristersson bland världsledarna på klimatmötet idag

Lyssna: Världsledarna på klimatmötet ME APP

Samtidigt är förhoppningarna om att årets klimatmöte ska leda till avgörande resultat måttliga.